Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus.

Název: Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus.
Řešitelé: Cepák Vladislav (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Řízená indukce gametogeneze je nezbytným předpokladem pro analýzu genomu gamet a následné křížení řasy Scenedesmus obliquus, která je důležitá pro biotechnologie a akvakultury. Cílem projektu je najít nové podmínky nezbytné pro zvýšení podílu gamet v populaci Scenedesmus obliquus. Pozornost je soustředěna na kvalitu světla, především modrou část spektra.

Zpět na seznam