Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfekci odpadních vod

Název: Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfekci odpadních vod
Řešitelé: Maršálek Blahoslav (spoluřešitel)
Maršálková Eliška (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: TAČR SS01020006
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam