Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet

Název: Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet
Řešitelé: Dudová Lydie (člen řešitelského kolektivu)
Rybníček Kamil (člen řešitelského kolektivu)
Tůma Ivan (člen řešitelského kolektivu)
Holub Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA206/08/0389
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Porovnání dlouhodobého vývoje chemismu vody a vegetace na rašelinách Jizerských hor a Jeseníků během 20 let. Analýza půdní vlhkosti, dekompozice a živinové limitace ve vztahu k vegetaci. Srovnání diverzity různých skupin a rekonstrukce změn na rašeliništích i v krajině paleoekologickými metodami.

Zpět na seznam