Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu

Název: Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
Řešitelé: Doležal Jiří (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Číslo: IAA600050802
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Ve vysokých horách, kde je soucasné zvyšování teplot nejvetší, se oteplení klimatu projevuje migrací rostlin do vyšších nadmorských výšek. Prímých dukazu takových zmen je ale prekvapive málo. Ješte méne se ví o faktorech, které tyto bud urychlují nebo zpomalují. Naším zámerem je zjistit, zda takové migrace probíhají v subniválním stupni suchých Himalájí, kde by mohlo mít oteplení katastrofické dusledky nejen pro rostliny, ale i pro místní obyvatelstvo, protože množství vody uložené v zásobnících ledovcu a snehu je nedostatecné. Pokusíme získat spolehlivá data o migraci rostlin podél výškového gradientu, o významu limitace dostupností semen a prostredím, a o interakcích mezi rostlinami. S použitím frakcionace isotopu a hodnot deficitu výparného tlaku bude hodnocen vliv omezené dostupnosti vody v pude jak v relativne nižších polohách, kde puda vysychá, tak v extrémních nadmorských výškách, kde muže být voda v pude nedostupná díky každodennímu vymrzání.

Zpět na seznam