Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy

Název: Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy
Řešitelé: Rauch Ota (vedoucí – hlavní řešitel)
Nedbalová Linda (vedoucí – hlavní řešitel)
Lukavský Jaromír (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Projekt je zaměřen na zhodnocení biodiverzity fytobentosu a chemických poměrů horských toků Krkonoš, Šumavy a Jeseníků ovlivněných rekreační aktivitou. Jsou hodnoceny hlavní faktory ovlivňující složení řasových nárostů, znečištění toků a jejich samočistící schopnost.

Zpět na seznam