Project Detail

Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy

Name: Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy
Researchers: Rauch Ota (head – principal researcher)
Nedbalová Linda (head – principal researcher)
Lukavský Jaromír (head – principal researcher)
Provider: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realization from: 2004
Realization to: 2007
Summary: Projekt je zaměřen na zhodnocení biodiverzity fytobentosu a chemických poměrů horských toků Krkonoš, Šumavy a Jeseníků ovlivněných rekreační aktivitou. Jsou hodnoceny hlavní faktory ovlivňující složení řasových nárostů, znečištění toků a jejich samočistící schopnost.

Back to List