Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas

Název: Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas
Řešitelé: Elster Josef (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem Česko – Ruského projektu je výzkum principů tvorby dormantních stádií u vybraných polárních druhů prokaryotních sinic a eukaryotních řas. Ekologické podmínky, které vyvolávají tvorbu dormantních stádií v průběhu buněčného cyklu budou modifikovány, se záměrem zjištění, které z nich, nebo která kombinace přezpívají ke vzniku těchto stádií. Současně bude testována látka alkylhydroxybenzén, která vyvolává tvorbu dormantních stádií u bakterii.

Zpět na seznam