Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.

Název: Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.
Řešitelé: Rybníčková Eliška (řešitel)
Rybníček Kamil (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2004

Zpět na seznam