Project Detail

Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.

Name: Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.
Researchers: Rybníčková Eliška (researcher)
Rybníček Kamil (researcher)
Provider: GA ČR
Realization from: 2002
Realization to: 2004

Back to List