Výzkum lignikolních ascomycetů na Novém Zélandu

Název: Výzkum lignikolních ascomycetů na Novém Zélandu
Řešitelé: Réblová Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Landcare Research, Auckland, Nový Zéland, Manaaki Whenua Fellowship
Číslo: Manaaki Whenua Fellowship
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Tento projekt mi byl udělen Landcare Research, Aucklan na Novém Zélandu pod hlavičkou "Manaaki Whenua Fellowship". Projekt měl několik dílčích cílů: 1) intenzivní sběr a kultivace houbového materiálu v přirozených porostech jižního a severního ostrova Nového Zélandu. 2) Přednáška na téma "Evolution and identification of Chaetosphaeria and and its anamorphs". 3) Spolupráce na biomonitorovacím projektu New Zealand Fungal Database.

Zpět na seznam