Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy

Název: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Pylová analýza časově náročných pylových povrchových vzorků z jižní Sibiře.

Zpět na seznam