Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub

Název: Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
Řešitelé: Gryndler Milan (člen řeš. kolektivu)
Albrechtová Jana (člen řeš. kolektivu)
Přibyl Pavel (člen řeš. kolektivu)
Rydlová Jana (člen řeš. kolektivu)
Maršálek Blahoslav (člen řeš. kolektivu)
Lukavský Jaromír (člen řeš. kolektivu)
Cepák Vladislav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 20011
Shrnutí: Výzkum je zaměřen na využití sinic, řas a symbiotických půdních mikroorganismů (bakterií a hub) pro bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů. Výstupem jsou metodiky pro predikci toxicity sinic v pitné vodě a vodních zdrojích, technologie produkce bioplynu z biomasy řas, využití biomasy řas pro farmacii a biotechnologie mikrobiálních inokulací pro efektivnější rekultivace hnědouhelných výsypek.

Zpět na seznam