Project Detail

Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná.

Name: Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná.
Researchers: Kirschnerová Ludmila (head – principal researcher)
Moravcová Lenka (head – principal researcher)
Provider: AOPK
Realization from: 2005
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu je analýza změn zbytkové populace posledního nížinného ekotypu Gentiana verna v ČR. Projekt navazuje na dřívější studia z let 1999-2005.

Back to List