Project Detail

ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods

Name: ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods
Researchers: Jarošík Vojtěch (member of of research group)
Hejda Martin (member of of research group)
Perglová Irena (member of of research group)
Pergl Jan (member of of research group)
Wild Jan (member of of research group)
Křivánek Martin (member of of research group)
Chrtek Jindřich (member of of research group)
Provider: EU - 6FP Integrated project
Realization from: 2004
Realization to: 2009
Summary: ALARM je projekt 6. rámcového programu EU, jehož cílem je určit velkoplošná environmentální rizika, navrhnout a testovat metody, jejichž pomocí budou tato rizika hodnocena, a pomoci tak ke snížení negativního vlivu lidské činnosti. Výzkum bude zaměřen na zhodnocení dosavadních změn biodiverzity, struktury, funkce a dynamiky ekosystémů a jejich predikci do budoucnosti, které bude provedeno s ohledem na využívání ekosystémů a na vztahy mezi společností, ekonomií a biodiverzitou. Takto budou v kontextu současného a budoucího využití evropské krajiny vyhodnocena rizika vyplývající ze změny klimatu, chemických látek v prostředí, biologických invazí a ztráty opylovačů. Počet případových studií environmentálních rizik a jejich dopadů ve výše zmíněných oblastech stále narůstá, což přináší lepší pochopení toho, jak každá z nich ovlivňuje živé organismy. Málo však víme o tom, jak klima, chemické látky, biologické invaze a ztráta opylovačů působí v součinnosti; ALARM je prvním výzkumným programem, který má předpoklady analyzovat jejich kombinovaný dopad a jeho důsledky. Socioekonomický základ a úzká provázanost jednotlivých témat umožní integraci nástrojů a metod specifických pro jednotlivé oblasti, předání informace o ohrožení biodiversity konečným uživatelům a nastíní politické alternativy k jeho zmírnění. Konsorcium ALARMu se opírá o odbornost 54 partnerských týmů z 26 zemí (19 z Evropské unie, dále Izrael, Švýcarsko, Bulharsko, Rumunsko, a 3 státy INCO).

Back to List