Project Detail

Rostlinstvo Slovenské a České republiky

Name: Rostlinstvo Slovenské a České republiky
Researchers: Palice Zdeněk (head – principal researcher)
Štěpánková Jitka (head – principal researcher)
Liška (Průhonice) Jiří (head – principal researcher)
Kaplan Zdeněk (head – principal researcher)
Provider: MŠMT ČR
Realization from: 2004
Realization to: 2005

Back to List