Project Detail

COST E38.003 - Woody root processes

Name: COST E38.003 - Woody root processes
Researchers: Albrechtová Jana (member of of research group)
Vohník Martin (member of of research group)
Vosátka Miroslav (member of of research group)
Provider: COST
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: charakterizace mykorhizních společenstev smrků a vřesovcovitých na modelových lokalitách NP Šumava; izolace mykobiontů; experimenty ověřující vliv mykobiontů na fitnes EcM a ErM hostitelských rostlin

Back to List