Project Detail

ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods

Name: ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods
Researchers: Pyšek Petr (head of research group)
Provider: EU - 6FP Integrated project
Realization from: 2004
Realization to: 2009
Summary: ALARM je projekt 6. rámcového programu EU, jehož cílem je určit velkoplošná environmentální rizika, navrhnout a testovat metody, jejichž pomocí budou tato rizika hodnocena, a pomoci tak ke snížení negativního vlivu lidské činnosti. Výzkum bude zaměřen na zhodnocení dosavadních změn biodiverzity, struktury, funkce a dynamiky ekosystémů a jejich predikci do budoucnosti, které bude provedeno s ohledem na využívání ekosystémů a na vztahy mezi společností, ekonomií a biodiverzitou. Takto budou v kontextu současného a budoucího využití evropské krajiny vyhodnocena rizika vyplývající ze změny klimatu, chemických látek v prostředí, biologických invazí a ztráty opylovačů. Počet případových studií environmentálních rizik a jejich dopadů ve výše zmíněných oblastech stále narůstá, což přináší lepší pochopení toho, jak každá z nich ovlivňuje živé organismy. Málo však víme o tom, jak klima, chemické látky, biologické invaze a ztráta opylovačů působí v součinnosti; ALARM je prvním výzkumným programem, který má předpoklady analyzovat jejich kombinovaný dopad a jeho důsledky. Socioekonomický základ a úzká provázanost jednotlivých témat umožní integraci nástrojů a metod specifických pro jednotlivé oblasti, předání informace o ohrožení biodiversity konečným uživatelům a nastíní politické alternativy k jeho zmírnění. Konsorcium ALARMu se opírá o odbornost 54 partnerských týmů z 26 zemí (19 z Evropské unie, dále Izrael, Švýcarsko, Bulharsko, Rumunsko, a 3 státy INCO).

Back to List