Project Detail

Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa?

Name: Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa?
Researchers: Vosátka Miroslav (researcher)
Provider: GAČR
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Mykorhizní symbióza rostlin, které kolonizují hnědouhelné výsypky, může být ustavena, jakmile se na výsypku dostanou propagule arbuskulárních mykorhizních (AM) hub. Ačkoli množství propagulí AM hub v iniciálních stadiích sukcese na výsypkách kontinuálně vzrůstalo s časem, úspěšný rozvoj AM hub byl podmíněn přítomností mykotrofních rostlinných druhů. Mykorhizní inokulační potenciál substrátu se v jejich přítomnosti zvyšoval díky rozrůstání extraradikálního mycelia (ERM) z kolonizovaných kořenů do okolní půdy. V přítomnosti sítě ERM byly kolonizovány dokonce kořeny nemykotrofních druhů rostlin, a to jak v terénním, tak v mikrokosmovém experimentu. Mykorhizní inokulační potenciál substrátu se však dočasně snížil, pokud na daném stanovišti rostly nemykotrofní rostliny. Růst nemykotrofních rostlin byl v přítomnosti AM hub potlačován. Experimentálně bylo prokázáno, že míra tohoto negativního působení se liší u různých druhů AM hub.

Back to List