Project Detail

Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě

Name: Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě
Researchers: Suda Jan (researcher)
Provider: GA AV ČR
Realization from: 2006
Realization to: 2008

Back to List