Project Detail

Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca

Name: Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca
Researchers: Vít Petr (co-researcher)
Trávníček Pavel (co-researcher)
Suda Jan (co-researcher)
Provider: Grantová agentura UK
Realization from: 2006
Realization to: 2008
Summary: Cílem projektu je zhodnocení cytotypové struktury populací Vicia cracca. Použity jsou moderní biosystematické metody.

Back to List