Project Detail

GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe

Name: GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe
Researchers: Jarošík Vojtěch (member of of research group)
Moravcová Lenka (member of of research group)
Müllerová Jana (member of of research group)
Perglová Irena (member of of research group)
Pergl Jan (member of of research group)
Provider: EU 5FP
Realization from: 2002
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu bylo pomocí integrovaného přístupu vypracovat účinnou strategii managementu tohoto nepůvodního invazního druhu. Projekt probíhal za spolupráce osmi partnerských institucí a více než 40 vědců ze sedmi evropských zemí. Byly studovány nejrůznější aspekty biologie a ekologie bolševníku velkolepého jak v nepůvodním areálu v Evropě, tak i na Kavkaze, odkud druh pochází (taxonomie a genetikou, růst rostlin a jejich fenologie, populační dynamika, fytopatologie, vztahy mezi bolševníkem a hmyzem, okolními rostlinami či půdou, vlivem změn ve využívání krajiny a modelováním invaze na lokální i kontinentální škále). Důraz byl kladen na výzkum vlivu herbicidů, patogenů, herbivorů a způsobu hospodaření, jež představují různé přístupy ke kontrole výskytu.

Back to List