GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe

Název: GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe
Řešitelé: Jarošík Vojtěch (člen výzkumné skupiny)
Moravcová Lenka (člen výzkumné skupiny)
Müllerová Jana (člen výzkumné skupiny)
Perglová Irena (člen výzkumné skupiny)
Pergl Jan (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: EU 5FP
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu bylo pomocí integrovaného přístupu vypracovat účinnou strategii managementu tohoto nepůvodního invazního druhu. Projekt probíhal za spolupráce osmi partnerských institucí a více než 40 vědců ze sedmi evropských zemí. Byly studovány nejrůznější aspekty biologie a ekologie bolševníku velkolepého jak v nepůvodním areálu v Evropě, tak i na Kavkaze, odkud druh pochází (taxonomie a genetikou, růst rostlin a jejich fenologie, populační dynamika, fytopatologie, vztahy mezi bolševníkem a hmyzem, okolními rostlinami či půdou, vlivem změn ve využívání krajiny a modelováním invaze na lokální i kontinentální škále). Důraz byl kladen na výzkum vlivu herbicidů, patogenů, herbivorů a způsobu hospodaření, jež představují různé přístupy ke kontrole výskytu.

Zpět na seznam