Project Detail

In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů

Name: In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Researchers: Hilscherová Klára (researcher)
Provider: GA ČR
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Projekt si klade za cíl zavedení a validaci systému in vitro testů pro detekci potenciálu environmentálních kontaminantů negativně ovlivňovat endokrinní systém organismů (endokrinní disrupce). Zavedené testy umožní sledovat interakce xenobiotik s přirozenými regulačními procesy na úrovni receptorů (test vlivu xenobiotik na estrogenní, androgenní, glukokortikoidní receptor, test vlivu na signálování kyseliny retinové) a hodnocení ovlivnění mechanismů steroidogeneze (sledování produktů steroidogeneze). Modely umožní získání prioritních vědeckých informací o působení cizorodých látek a biotoxinů na endokrinní systém.

Back to List