Project Detail

Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém

Name: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Researchers: Hédl Radim (member in research team)
Rybníček Kamil (member in research team)
Hájková Petra (member in research team)
Hájek Michal (member in research team)
Provider: GA ČR
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Zpracování vegetace na území ČR metodou formalizované klasifikace. Projekt navazuje na na grant z let 2002-2004, věnovaný zpracování travinobylinné a keříčkové vegetace, a zahrnuje zbývající vegetační typy (lesy, mokřady, synantropní vegetace apod.). Podkladem pro zpracování je Česká národní fytocenologická databáze, čítající několik desítek tisíc snímků; chybějící data jsou doplňována intenzivním sběrem v terénu. Výsledkem projektu bude rukopis pro 3 díly monografie Vegetace ČR, zahrnující definice a charakteristiku syntaxonů, synoptické tabulky, fotografie, mapky a srovnávací grafy.

Back to List