Project Detail

DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

Name: DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe
Researchers: Pyšek Petr (head of research group)
Provider: EU - 6FP STREP projekt
Realization from: 2005
Realization to: 2008
Summary: Biologické invaze nepůvodních druhů jsou považovány za významnou složku člověkem způsobených globálních změn životního prostředí. Zavlečené organismy mohou přenášet nové choroby, měnit procesy probíhající v ekosystémech, redukovat biodiverzitu, narušovat kulturní krajinu, snižovat hodnotu půdy či vody a mít další socioekonomické dopady. Úkolem projektu DAISIE je spojit informace o všech v Evropě nepůvodních suchozemských, sladkovodních a mořských druzích rostlin a živočichů a zpřístupnit tak všem informace o tom, které druhy jsou v jejich zemi invazní či potenciálně invazní, umožnit jim kontakt s odborníky na vybranou problematiku a poskytnout tak základ pro prevenci a kontrolu biologických invaz

Back to List