Project Detail

DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

Name: DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe
Researchers: Jarošík Vojtěch (member of of research group)
Hejda Martin (member of of research group)
Müllerová Jana (member of of research group)
Perglová Irena (member of of research group)
Pergl Jan (member of of research group)
Wild Jan (member of of research group)
Chrtek Jindřich (member of of research group)
Provider: EU - 6FP STREP projekt
Realization from: 2005
Realization to: 2008
Summary: Biologické invaze nepůvodních druhů jsou považovány za významnou složku člověkem způsobených globálních změn životního prostředí. Zavlečené organismy mohou přenášet nové choroby, měnit procesy probíhající v ekosystémech, redukovat biodiverzitu, narušovat kulturní krajinu, snižovat hodnotu půdy či vody a mít další socioekonomické dopady. Úkolem projektu DAISIE je spojit informace o všech v Evropě nepůvodních suchozemských, sladkovodních a mořských druzích rostlin a živočichů a zpřístupnit tak všem informace o tom, které druhy jsou v jejich zemi invazní či potenciálně invazní, umožnit jim kontakt s odborníky na vybranou problematiku a poskytnout tak základ pro prevenci a kontrolu biologických invaz

Back to List