Project Detail

Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí

Name: Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí
Researchers: Babica Pavel (head – principal researcher)
Maršálek Blahoslav (head – principal researcher)
Provider: MŠMT-FRVŠ
Realization from: 2004
Realization to: 2004
Summary: úspěšně obhájený projekt FRVŠ zaměřený na studium alelopatických účinků microcystinů na planktonní fotoautotrofní organismy

Back to List