Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí

Název: Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí
Řešitelé: Babica Pavel (vedoucí – hlavní řešitel)
Maršálek Blahoslav (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT-FRVŠ
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2004
Shrnutí: úspěšně obhájený projekt FRVŠ zaměřený na studium alelopatických účinků microcystinů na planktonní fotoautotrofní organismy

Zpět na seznam