Project Detail

Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ

Name: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
Researchers: Kvíderová Jana (member in research team)
Provider: GACR
Realization from: 2004
Summary: Sledujeme vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi jezerní vody, substrátu a stavem nalezených populací šídlatek. Pozorujeme také druhové složení nárostu na listech šidlatek.

Back to List