Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ

Název: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
Řešitelé: Kvíderová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GACR
Řešeno od: 2004
Shrnutí: Sledujeme vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi jezerní vody, substrátu a stavem nalezených populací šídlatek. Pozorujeme také druhové složení nárostu na listech šidlatek.

Zpět na seznam