Project Detail

MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco

Name: MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco
Researchers: Janoušková Martina (member of research team)
Provider: Philip Morris Products S.A.
Realization from: 2004
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu je zhodnotit možné využití arbuskulárních mykorhizních hub pro snížení koncentrací kadmia v listech tabáku.

Back to List