MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco

Název: MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco
Řešitelé: Janoušková Martina (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Philip Morris Products S.A.
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je zhodnotit možné využití arbuskulárních mykorhizních hub pro snížení koncentrací kadmia v listech tabáku.

Zpět na seznam