Project Detail

Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni

Name: Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni
Researchers: Malíková Lenka (member in research team)
Provider: GAČR
Realization from: 2003
Realization to: 2007
Summary: Cílem je zjistit, zda se vyskytuje adventivní odnožování u přírodních populací krátkověkých druhů rostlin, zda se adv. odnožování u přírodních populací liší od populací téhož druhu experimentálních podmínkách, jaké environmentální podmínky podporují tvorbu adventivních kořenových a hypokotylových pupenů a odnoží a jaké vlastnosti rostlin korelují s touto schopností.

Back to List