Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni

Název: Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni
Řešitelé: Malíková Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem je zjistit, zda se vyskytuje adventivní odnožování u přírodních populací krátkověkých druhů rostlin, zda se adv. odnožování u přírodních populací liší od populací téhož druhu experimentálních podmínkách, jaké environmentální podmínky podporují tvorbu adventivních kořenových a hypokotylových pupenů a odnoží a jaké vlastnosti rostlin korelují s touto schopností.

Zpět na seznam