Project Detail

Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus

Name: Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus
Researchers: Cepák Vladislav (researcher)
Provider: GA ČR
Realization from: 2003
Realization to: 2005
Summary: Řízená indukce gametogeneze je nezbytným předpokladem pro analýzu genomu gamet a následné křížení řasy Scenedesmus obliquus, která je důležitá pro biotechnologie a akvakultury. Cílem projektu je najít nové podmínky nezbytné pro zvýšení podílu gamet v populaci Scenedesmus obliquus. Pozornost je soustředěna na kvalitu světla, především modrou část spektra.

Back to List