Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci?

Název: Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci?
Řešitelé: Maršálek Blahoslav (řešitel)
Poskytovatel: GACR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Rod Microcystis patří mezi dominující sinice, tvořící vodní květy. Autekologie jednotlivých druhů a morfotypů je však málo probádaná. Mezi nejméně probádané oblasti patří zimní část životního cyklu. Ta se zdá rozhodující pro kvalitu (zdravotní stav ametabolická aktivita) a kvantitu infekceschopné populace, která může v nadcházejícím roce tvořit vodní květ. Předběžné výsledky, které jsme získali na konci řešení mezinárodního projektu CYANOTOX - EU naznačují, že v nádržích existuje stálá bentickápopulace, která se za určitých podmínek uvolní do pelagiálu, kde za vhodných podmínek tvoří až vodní květ. Populace z pelagiálu však pravděpodobně není zdrojem dlouhodobě životaschopné infekce a je lyzována na povrchu sedimentů. Hypotéza č. 1: kolonie zpelagiálu jsou z ekologického hlediska důležité tím, že tvoří vhodné podmínky (zdroj energie, receptor elektronů, anoxie) pro dlouhodobé uchování životaschopnosti a oživení kolonii, které jsou většinou bentického původu.

Zpět na seznam