Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu

Název: Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu
Řešitelé: Réblová Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Sádlo Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Liška (Průhonice) Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Mandák Bohumil (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: V rámci grantového projektu byly vypracovány charakteristiky pro 183 druhů nepůvodních rostlin flóry ČR.

Zpět na seznam