Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj

Název: Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj
Řešitelé: Vítková Michaela (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Cílem botanického monitoringu byl výzkum vlivů cestovního ruchu, zejména pěší turistiky, na flóru CHKO Český ráj. Byly označeny tři typy ekosystémů, které byly v roce 2006 podrobně studovány s ohledem na mechanické poškození vegetačního krytu a změny druhového složení i plochy rostlinných společenstev. Dále byl vyhodnocen stupeň antropického ovlivnění, zjištěn podíl alochtonních druhů ve vztahu k turistické zátěži a zhodnocena potenciální citlivost zkoumaných společenstev vůči antropickému tlaku.

Zpět na seznam