Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje

Název: Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje
Řešitelé: Šrůtek Miroslav (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AV ČR
Číslo: M200050902
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Obecným cílem našeho projektu je studium různých strukturálních charakteristik a dynamiky vybraných typů vegetace (např. floristické složení, diverzitu rostlin, prostorovou a věkovou strukturu, konkurenci, sekundární sukcesi, dynamiku děr) jižní části Korejského poloostrova. Projekt má být pokračováním naší předešlé práce v lesích a dalších typech vegetace, jak v severní, tak jižní části Korejského poloostrova a dalších regionech severovýchodní Asie. Hlavní specifické cíle projektu jsou následující: (1) výzkum prostorových a časových změn horské lesní (popř. alpínské) vegetace na ostrově Cheju (Cheju-do) a (2) studium sekundárních sukcesích řad ve vybraných částech niv řeky Nakdong.

Zpět na seznam