Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace

Název: Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace
Řešitelé: Paštová Ladislava (člen řešitelského kolektivu)
Machač Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Jarolímová Vlasta (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Kaplan Zdeněk (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/09/1126
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Hybridizace je z evolučního hlediska považována za významný jev, jehož výsledkem mohou být evoluční novinky, které hrají významnou úlohu při speciaci. V tomto projektu se zaměřujeme zejména na mezidruhovou hybridizaci, která může za určitých okolností vést ke vzniku stabilizovaných introgresantů a homoploidních nebo allopolyploidních hybridních taxonů. Projekt řeší hypotézy vzniku a vývoje vybraných modelových druhů v rámci několika skupin organismů (tj. Chenopodium, Elytrigia, Allium, Taraxacum, Hieracium, Potamogeton) pomocí metody in situ hybridizace. Jelikož tyto modelové organismy byly již dříve studovány pomocí jiných přístupů a metod, byly navrženy rozličné hypotézy ohledně jejich vzniku. Metoda in situ hybridizace představuje unikátní nástroj pro studium fyzické lokalizace genů, včetně detekce cizorodého genetického materiálu v rámci studovaných genomů. Zavedení této metody umožní ověřit stávající hypotézy o vzniku studovaných taxonů, ale také významně napomůže prohloubit naše znalosti o vzniku a vývoji studovaných polyploidních komplexů.

Zpět na seznam