Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu.

Název: Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu.
Řešitelé: Caisová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Elster Josef (člen řešitelského kolektivu)
Komárek Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA206/09/0697
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Tradiční taxonomická klasifikace zelených řas je problematická. V současné době jsou relativně dobře definovány vyšší taxonomické úrovně (řády, čeledě), nepřehledná situace zůstává na úrovni rodů a druhů. V naší studii bychom se chtěli zaměřit na vyřešení taxonomické situace extrémně variabilních rodů z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfázického přístupu, tzn. kombinace morfologie, ekologie a molekulárních metod. Hlavním cílem našeho projektu je objasnění taxonomické pozice r. Chaetophora, Draparnaldia, Klebsormidium a Stigeoclonium na rodové a druhové úrovni. Důraz bude kladen na pozorování morfologické variability přírodních sběrů i materiálů z kultur. Metodou zkřížených gradientů rozšířenou o testování třetího faktoru budou studovány vztahy mezi morfologií a ekologickými nároky druhů. Pro kultivaci problematických kultur budou použity tzv. speciální kultivační aparatury, které kopírují jejich specifické ekologické nároky. Všechny kmeny budou hodnoceny pomocí moderních molekulárních metod, zejména pak pomocí 18S rRNA a ITS.

Zpět na seznam