Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost

Název: Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost
Řešitelé: Wild Jan (spoluřešitel)
Divišová Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Bobek Přemysl (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA 17-07851S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Navrhujeme komplexní (multi-proxy) paleoekologický výzkum retrogresivní sukcese lesních ekosystémů mírného pásma. V centru pozornosti budou dopady tohoto procesu na biodiverzitu v průběhu holocénu, včetně důsledků pro současnost. Budeme testovat sadu hypotéz, které umožní rekonstrukci historie ekosystémů na půdách s retrogresivní sukcesí. Za modelové území jsme zvolili soubor čtyř českých pískovcových oblastí. Považujeme je za ideální, protože: (1) poskytují širokou škálu vynikajících paleoekologických a archeologických archivů, které budeme během projektu doplňovat; a protože (2) víme, že proces retrogresivní sukcese v nich měl extrémní podobu, aniž máme předběžný důvod pochybovat o dominanci přirozených příčin. Studium konstrastu mezi holocenním vývojem pískovcových oblastí a vývojem ve zbytku území ČR umožní zvolit nejvhodnější strategii ochrany přírodního dědictví v těchto (bez výjimky chráněných) územích, ale zejména stanovit dopad retrogrese na ekosystémy v jiných částech světa.

Zpět na seznam