Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ

Název: Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ
Řešitelé: Kučerová Andrea (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: European regional development fund
Číslo: 300901EU
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Krajina mezi dolnorakouským Mossviertelem, Waldviertelem, Weinviertelem a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem je vystavena zvyšující se fragmentaci, dochází k izolaci důležitých chráněných území a přírodě blízkých území (jádrová území). Cílem projektu je přispět k propojení ekologických sítí a koridorů volně žijících živočichů, k ochraně rašelinišť a podpoře populace kočky divoké a poskytnout koncepty managementu pro lesní biotopy a flóru národních parků Thayatal a Podyjí.

Zpět na seznam