Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody

Název: Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody
Řešitelé: Wild Jan (řešitel)
Moudrá (roz. Šmejdová) Lucie (člen řešitelského kolektivu)
Malíček Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Man Matěj (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Číslo: TH02030644
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Cílem projektu je vytvoření systému na podporu terénního průzkumu při vyhledávání a vyhodnocování výskytu vzácný či ohrožených druhů mechorostů a lišejníků v ČR, který bude přístupný široké odborné veřejnosti. Systém bude sestávat z online nástroje pro predikční modelování výskytu zájmových druhů propojený s databází mechorostů a lišejníků v ČR. Součástí projektu je i vytvoření online databázového prostředí pro integraci záznamů o výskytu mechorostů a lišejníků na národní úrovni. Pro vyhledávání potenciálních lokalit výskytu zájmových druhů mechorostů a lišejníků s využitím navrhovaného sytému vznikne certifikovaná metodika. Ta bude ověřena na případových studiích vybraných druhů prezentovaných ve formě specializovaných map potenciálního rozšíření terénně ověřeného na konkrétních lokalitách.

Zpět na seznam