Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ

Název: Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ
Řešitelé: Kučerová Andrea (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Interreg Rakousko - Česká republika, Evropský fond regionálního rozvoje
Číslo: INTERREG ATCZ45
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Experti z oblasti ochrany přírody, ekologie volně žijících živočichů a regionálního plánování v rámci projektu přeshraničně pracují na: (1) akčním plánu pro zajištění migračních koridorů volně žijících živočichů, (2) plánování ochrany rašelinišť a jejich revitalizací, (3) zlepšení biodiverzity lesních biotopů a konceptu podpory populace kočky divoké v národních parcích Thayatal a Podyjí a (4) výměně zkušeností v péči o chráněná území

Zpět na seznam