Smrk ztepilý vs. brusnice borůvka: úloha symbiotických hub při interakcích ektomykorhizních a erikoidně mykorhizních rostlin

Název: Smrk ztepilý vs. brusnice borůvka: úloha symbiotických hub při interakcích ektomykorhizních a erikoidně mykorhizních rostlin
Řešitelé: Vohník Martin (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GP206/09/P340
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Předkládaný projekt přispěje k porozumění interakce obou typů rostlin skrze symbiotické houby, a to jak determinací a porovnáním přirozených spekter hub v kořenech, tak pomocí manipulačních in vitro a ex vitro experimentů s modelovými symbionty.

Zpět na seznam