Mají houby z Ceratostomella komplex a morfologicky podobné askomycety konvergentní původ?

Název: Mají houby z Ceratostomella komplex a morfologicky podobné askomycety konvergentní původ?
Řešitelé: Réblová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/09/0547
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Výzkum vychází z hypotézy, podpořené studiem LSU rDNA, o konvergentním původu taxonů z Ceratostomella komplex a morfologicky podobných lignikolních askomycetů. Jedná se o skupinu hub fylogeneticky a taxonomicky opomíjenou a dodnes nečitelnou. Z 6 objevených evolučních linií byly vybrány 3 taxonomicky a fylogeneticky nejrozmanitější linie. Studium je založeno na morfo-taxonomii, in vitro experimentech a nových přístupech multigenové analýzy RNA/protein-kódujících genů, strukturální fylogeneze a predikce 2D struktur pro maximální využití fylogenetického signálu. Nové techniky zahrnují i stanovení a odblokování samoinhibičních mechanismů klíčení spor in vitro. Pomocí metodiky a současných systematicko-fylogenetických znalostí o Ceratostomella komplex chceme ověřit konvergentní původ taxonů této skupiny, rekonstruovat evoluční historii 3 hlavních fylogenetických linií, připravit revizní studii zástupců calosphaeriální linie a calosphaerii-podobných organismů, stabilizovat rodové a druhové koncepty a získat živé kultury typových a dalších druhů izolovaných z čerstvě sebraného materiálu.

Zpět na seznam