Arbuskulární mykorhizní symbióza ve vztahu k toleranci rostlin na specifické edafické vlastnosti hadcových půd

Název: Arbuskulární mykorhizní symbióza ve vztahu k toleranci rostlin na specifické edafické vlastnosti hadcových půd
Řešitelé: Doubková Pavla (vedoucí – hlavní řešitel)
Sudová Radka (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy
Číslo: 13409
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem je zhodnocení vlivu symbiózy s arbuskulárními mykorhizními houbami na toleranci modelového druhu chrastavce rolního (Knautia arvensis) ke specifickým edafickým podmínkám hadcových lokalit. Hlavními zkoumanými parametry jsou pro rostliny obecně nepříznivé hodnoty poměru vápenatých a hořečnatých iontů a vyšší koncentrace určitých těžkých kovů.

Zpět na seznam