Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev

Název: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Řešitelé: Láníková Deana (člen řešitelského kolektivu)
Roleček Jan (člen řešitelského kolektivu)
Navrátilová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Neuhäuslová Zdena (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Šumberová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Hájková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Hájek Michal (člen řešitelského kolektivu)
Boublík Karel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA206/09/0329
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt je zaměřen na vydání 2. a 3. přehledu rostlinných společenstev a zpracování dílu 4. Ten bude zahrnovat lesní vegetaci.

Zpět na seznam