Paleoekologické analýzy z montánních poloh Krkonoš pro zpřesnění rekonstrukce vývoje jejich přirozené vegetace a následného managementu v zóně přírodě blízké

Název: Paleoekologické analýzy z montánních poloh Krkonoš pro zpřesnění rekonstrukce vývoje jejich přirozené vegetace a následného managementu v zóně přírodě blízké
Řešitelé: Bobek Přemysl (vedoucí – hlavní řešitel)
Šolcová Anna (člen řeš. kolektivu)
Dudová Lydie (člen řeš. kolektivu)
Hájková Petra (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Správa Krkonošského národního parku
Číslo: 115V342001007
Řešeno od: 2023
Řešeno do: 2023

Zpět na seznam